Bilimsel hakemlik > Turkısmedline, Türkiye Atıf Dizini
PROFESÖR AHMET ASLAN , Dergi Acta Medica Alanya
Bilimsel hakemlik > IM: Index Medicus
PROFESÖR AHMET ASLAN , Dergi Oman Medical Journal
Bilimsel hakemlik > ESCI: Emerging Sources Citation Index
PROFESÖR AHMET ASLAN , Dergi Journal of Clinical and Analytical Medicine
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR AHMET ASLAN , Kırık iyileşmesine elektromanyetik ve elektrik alanın etkileri Ratlarda deneysel çalışma
Bilimsel hakemlik > Index Copernicus, ASOS, ARASTIRMAX, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Google Scholar
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi ASYA Studies
Bilimsel hakemlik > ESCI: Emerging Sources Citation Index
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi Eurasian Journal of Educational Research
Bilimsel hakemlik > Journals Indexed in Eric
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi Educational Research and Reviews
Bilimsel hakemlik > Ulricsweb, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), Index CopernicusASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI, CiteFactor,Scientific Indexing Services
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi The Journal of Academic Social Science Studies
Bilimsel hakemlik > Ulricsweb, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), Index CopernicusASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI, CiteFactor,Scientific Indexing Services
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi The Journal of Academic Social Science Studies
Bilimsel hakemlik > Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBip, Scientific Indexing Services
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi ASYA Studies
Bilimsel hakemlik > ESCI: Emerging Sources Citation Index
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi Turkish Journal of Education
Bilimsel hakemlik > Journals Indexed in Eric
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi Educational Research and Reviews
Bilimsel hakemlik > Journals Indexed in Eric
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Dergi Educational Research and Reviews
Bilimsel Çalışmalar > Sertifika
DOÇENT AHMET ŞAHİN , Proje Hazırlama,Antalya
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AKIN OKTAV , Araçlarda kabin içi gürültünün deneysel ve sayısal olarak modellenmesi
Bilimsel hakemlik > SCOPUS (Elsevier), COMPENDEX, ABI/Inform (Proquest)
PROFESÖR ALAATTİN KANOĞLU , Dergi International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT)
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ALAATTİN KANOĞLU , İTÜ Mimarlık Fakültesi nde Stratejik Yönetim Altyapısının Oluşturulması
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ALAATTİN KANOĞLU , İTÜ Mimarlık Fakültesinde Stratejik Yönetim Altyapısının Oluşturulması
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ALAATTİN KANOĞLU , Yüklenici Firmalarda Kompüter Destekli Bütünleşik Planlama Altsistemi Tasarımı
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ALİ ŞENDUR , COVID-19 için Matematiksel Modellemeler ve Analizleri
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ALİ ŞENDUR , Epsilon Uniform methods for convection diffusion problems on equidistant meshes
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALPARSLAN TOPCU , PEM Yakıt Pili Soğuk Çalıştırma Prosesinin Karakterizasyonu
Bilimsel hakemlik > SCI-Expanded
DOÇENT ALPER KÜRŞAT UYSAL , Dergi IET Software
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ALPER KÜRŞAT UYSAL , TIBBİ DOKÜMANLARIN HASTALIKLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ALPER KÜRŞAT UYSAL , FİZYOLOJİK SİNYALLER KULLANILARAK SÜRÜCÜLERİN SAĞLIK DURUMLARININ İZLENMESİ
Bilimsel hakemlik > SCI-Expanded
DOÇENT ARMAĞAN KAYA , Dergi biologia plantarum
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ARMAĞAN KAYA , Bitki aktivatörlerinin ve ön bitkinin (Vicia faba) organik karpuz yetiştiriciliği üzerine etkileri
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ASLI GİRAY , OVER KANSERINDE STARD4’ÜN EKSPRESYON SEVIYELERININ BELIRLENMESI
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ASLI GİRAY , İnönü Çocuk Üniversitesi 2016 Kış EtkinIikleri Projesi
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ASLI GİRAY , İnönü Çocuk Üniversitesi 2015 Yaz EtkinIikleri Projesi
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ASLI GİRAY , İnönü Çocuk Üniversitesi 2014 Projesi
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT ASLI GİRAY , İnönü Çocuk Üniversitesi 2013 Projesi
Bilimsel hakemlik > SCI-Expanded
PROFESÖR AŞKIN ERDOĞAN , Dergi PeerJ
Bilimsel hakemlik > Türkiye Atıf Dizini
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , Dergi Ankara Medical Journal
Bilimsel hakemlik > Türkiye Atıf Dizini
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , Dergi Duzce Tip Dergisi
Makale > Scopus,LISA (Library and Information Science Abstracts),EBSCOHOST-LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts),Index Copernicus,TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanları,DOAJ (Directory of Open Access Journals), E-Lis (E-Prints in Library and Information Science),ASOS Index,Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi
KÖSE UYSAL EDA,UÇAK NAZAN,Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları,Bilgi Dünyası, Cilt 14, Sayı 1,(4,2013),37-61
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , Uluslararası Nörolojik Aciller Sempozyumu
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , Covid19 ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , COVİD19A YAKALANDIM ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , COVİD19 İLE MÜCADELE BİRİMLERE YÖNELİK ÖZEL BİLGİLENDİRME
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , COVİD19 İLE MÜCADELE YEREL YÖNETİCİLER VE AKADEMİSYENLER BİLGİLENDİRİYOR
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , 2 Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve Transplantasyonda Güncelleme Sempozyumu
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , Uluslararası Nörolojik Aciller Sempozyumu
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , Uluslararası Nörolojik Aciller Sempozyumu
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , 2 Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve Transplantasyonda Güncelleme Sempozyumu
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , COVİD19 İLE MÜCADELE YEREL YÖNETİCİLER VE AKADEMİSYENLER BİLGİLENDİRİYOR
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , COVİD19A YAKALANDIM ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , COVİD19 İLE MÜCADELE BİRİMLERE YÖNELİK ÖZEL BİLGİLENDİRME
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , COVİD19 İLE MÜCADELE BİRİMLERE YÖNELİK ÖZEL BİLGİLENDİRME
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR ATIF BAYRAMOĞLU , Doğu Anadolu Acil Tıp Sempozyumu Düzenlenmesi
Bilimsel hakemlik > EBSCOhost,ASOS Index, Türkiye Makaleler Bibliyografisi,
DOÇENT AYDIN ÇEVİRGEN , Dergi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
Bilimsel hakemlik > EBSCOhost,ASOS Index, Türkiye Makaleler Bibliyografisi
DOÇENT AYDIN ÇEVİRGEN , Dergi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
Bilimsel hakemlik > C.I.R.E.T. ,SCOPUS,EBSCO, IBZ, IBR
DOÇENT AYDIN ÇEVİRGEN , Dergi TOURISM - An International Interdisciplinary Journal
Bilimsel hakemlik > EconLit, Asos Index, EBSCO,TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
DOÇENT AYDIN ÇEVİRGEN , Dergi Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
Bilimsel hakemlik > EconLit, EBSCO Publishing,ASOS Index,ULAKBİM
DOÇENT AYDIN ÇEVİRGEN , Dergi Ege Akademik Bakış
Bilimsel hakemlik > IndexCopernicus, EBSCO,Ulrich's periodicals directory, CEEOL, TÜBİTAK‐ULAKBİM, ASOS
DOÇENT AYDIN ÇEVİRGEN , Dergi Karadeniz Araştırmaları Dergisi
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT AYŞE YENİLMEZ TÜRKOĞLU , Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Çocuk Üniversitesinde Bilim Eğlencelidir II
Bilimsel hakemlik > ESCI: Emerging Sources Citation Index
DOÇENT AYŞE SİBEL BİÇER , Dergi Eurasian Journal of Educational Research
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR AYŞEGÜL GÖZALAN , WEST – NİLE VİRÜS SEROPOZİTİVİTESİ – NESTED VAKA KONTROL ÇALIŞMASI
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PROFESÖR AYŞEGÜL GÖZALAN , Sağlık Çalışanlarında Covid-19 Aşı Sonrası Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi
Bilimsel hakemlik > SCI-Expanded
DOÇENT BERTAN BEYLERGİL , Dergi BioResources
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT BİLAL ÖZÇAKIR , BÖTE ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinde Oyunlaştırma
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT BİLAL ÖZÇAKIR , Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısı
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT BİLAL ÖZÇAKIR , Artırılmış Gerçeklik ve Eğitim Uygulamaları
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT BİLAL ÖZÇAKIR , Matematik Eğitimi Laboratuarının Bilişim Teknolojileri Açısından Geliştirilmesi
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT BİLAL ÖZÇAKIR , Çok Kültürlü Matematik Eğitimi Laboratuarı
Bilimsel hakemlik > Endekste taranmıyor
DOÇENT BİROL ÖZKAL , Dergi ACTA MEDİCA ALANYA
Bilimsel Çalışmalar > Sertifika
DOÇENT BİROL ÖZKAL , ISMISS TURKEY,ANTALYA,TURKEY
Bilimsel Çalışmalar > Sertifika
DOÇENT BİROL ÖZKAL , ISMISS TURKEY,ANTALYA,TURKEY
Bilimsel Çalışmalar > Sertifika
DOÇENT BİROL ÖZKAL , HİDROSEFALİ,ANTALYA,TÜRKİYE
Bilimsel hakemlik > TR DİZİN
DOÇENT BORA BAYRAM , Dergi Turkish Studies
Bilimsel hakemlik > Journals Indexed in Eric
DOÇENT BORA BAYRAM , Dergi International Education Studies
Bilimsel hakemlik > Journals Indexed in Eric
DOÇENT BORA BAYRAM , Dergi Journal of Education and Training Studies
Bilimsel Çalışmalar > Kurs
DOÇENT BORA BAYRAM , ALES KURSU,Alanya/Antalya
Bilimsel Çalışmalar > Çalıştay
DOÇENT BORA BAYRAM , Komisyon Çalışması,Antalya
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOÇENT BURAK SALTUK , DAMLA SULAMA LATERALLERİNDE KİMİ DAMLATICI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Bilimsel Çalışmalar > Değerlendirme
PROFESÖR BURAK YULUĞ , Tübitak,Ankara
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BURCU KARTAL , Gıda Biyoteknolojisi için Mikrobiyal Enzimlerin Analizi ve Üretiminin Geliştirilmesi
Bilimsel hakemlik > SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan hakemli dergi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BÜŞRA CANDAN , Dergi Acta Medica Alanya
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BÜŞRA CANDAN , Fetal Dönemde n.fibularis communis’in dağılımı, özellikleri ve varyasyonları
Proje > Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BÜŞRA CANDAN , Fetal dönemde siyatik sinir gelişimi